Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 01 : 1.294
Năm 2022 : 1.294
 • Ngân Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng

 • Lộc Huy Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng ban thanh tra

 • Lang Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổng phụ trách đội

 • Nguyễn Hữu Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng KHTN

 • Trần Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới